خازن عدسی 5 پیکو فاراد

۷۰۶تومان

موجود

مقدار:

دسته:

توضیحات

این خازن ها معمولا به شکل عدس ساخته می شوند و از این رو به آن ها خازن های عدسی اطلاق می شود.

این خازن ها قطب مثبت و منفی ندارند.

ظرفیت آن ها به صورت کد رمز بر روی بدنه شان چاپ می شود.

 

مثلاً:  اگر بر روی بدنه ی خازنی نوشته شده باشد 562 ، منظور آن است که این خازن ظرفیت 5600 پیکوفاراد یا 5/6 نانو فاراد دارد.

همان گونه که ملاحظه می کنید دو عدد اول خوانده و به جای عدد سوم صفر قرار می دهیم.

در این صورت ظرفیت خازن عدسی بر حسب پیکو فاراد به دست می آید.

که با تقسیم آن بر هزار ظرفیت خازن بر حسب نانو فاراد را می توان به دست آورد.

 

در این گونه خازن ها معمولا ظرفیت بر حسب پیکو فاراد یا نانو فاراد محاسبه می شود.

یکی از کاربردهای مهم خازن عدسی، حذف نویز موجود در تغذیه مدارهاست.

معمولا مدارات دیجیتالی به نوسانات ولتاژ تغذیه خیلی حساس هستند،

بنابراین برای بهبود تغذیه، در نزدیکترین نقطه با آی سی های دیجیتال، از خازن عدسی استفاده می شود.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید